Gå till innehåll

Fartygsanmälan

Anmälan av fartyg som skall anlända till Uddevalla hamn görs via denna sida av fartygets agent.

  • Ankommande fartygs mäklare skall, enligt ISPS-koden, lämna skriftlig förhandsanmälan av fartyget senast 24 timmar innan det anlöper hamnen.
  • Besättningslista måste lämnas senast 24 timmar före ETA.
  • Allt farlig gods ombord ska rapporteras till hamnen senast 24 timmar före ankomst enligt IMO:s regler. (Klass, un-nummer, kvantitet, stuvning).
  • ISPS-dokument och avfallsdeklaration senast 24 timmar före ETA.
  • Förhandsanmälan utfärdat av MSW (Swedish Maritime Single Window) tillhandahålls av agent.
  • För att kunna fakturera er utan att debitera moms har vi upprättat ett intyg där ni intygar att förutsättningarna för momsfrihet är uppfyllda för era fartyg som anlöper Uddevalla hamn. Detta behöver lämnas in i samband med fartygsanmälan.

Formulär för fartygsanmälan

Uddevalla Hamnterminal AB - Fartygsanmälan
Ankommande fartygs mäklare skall, enligt ISPS-koden, skriftligen förhandsanmäla fartyget senast 24 timmar innan det anlöper hamnen.Ankomst * (obligatorisk)
Ankomst
Avgång * (obligatorisk)
Avgång
Lossning eller lastning * (obligatorisk)
Lossning eller lastningTullstatus gods * (obligatorisk)
Tullstatus gods


Farligt gods * (obligatorisk)
Farligt gods


Om ja, ska särskild förhandsanmälan lämnas till Uddevalla Hamnterminal senast 24 timmar före godsets ankomst till Uddevalla hamn. Bifoga gärna deklarationen direkt med din fartygsanmälan.


Relaterad information

Dokument

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-30
Publicerad:
2023-03-16