Trafiklista, inneliggande fartyg

Fartyg Ankomst/avgång Kaj Agent
COE MIEKE 2024-03-02 / 2024-03-05 D1 SWANFALK SHIPPING AB
DELTA I 2024-02-28 / 2024-03-05 61 SWANFALK SHIPPING AB