Gå till innehåll

Tillgänglighet för den här webbplatsen

<organisation> står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur <webbplats> uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

{Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.
/Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.}

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från {<webbplats>} som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du {meddela oss Länk till annan webbplats.}.

[Svarstiden är normalt {<svarstid>}.]

[Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, {meddela oss Länk till annan webbplats.} så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

{Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
/Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.
/Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.}

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

[Bristande förenlighet med lagkraven

[Problem vid {<användningssituation>}

  • {<beskrivning av innehåll och problem>}
    …]

[Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den {<dag>} {<månad>} {<år>}.]]

[Oskäligt betungande anpassning

{<organisation>} åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

{<beskrivning av innehåll och motivering till åberopande av undantag>}]

[Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

{<beskrivning av innehåll>}]

Hur vi testat webbplatsen

{Vi har gjort en självskattning (intern testning) av {<webbplats>}.
/{<extern aktör>} har gjort en oberoende granskning av {<webbplats>}
/Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.}

Senaste bedömningen gjordes den {<dag>} {<månad>} {<år>}.

[Granskningsmetod Länk till annan webbplats.]

[Granskningsrapport Länk till annan webbplats.]

[Webbplatsen publicerades den {<dag>} {<månad>} {<år>}.]

Redogörelsen uppdaterades senast den {<dagens datum (dag månad år)>}.