Gå till innehåll

Länksida och strukturobjekt

Vad är en länksida?

Om du vill visa upp en sida i navigationsmenyn - som egentligen inte ligger där i trädstrukturen - kan du skapa en så kallad länksida. När du klickar på länken hamnar du egentligen på sidans "riktiga" plats.

OBS! När du som redaktör skapar en länksida till en extern sida är det viktigt att du fyller i en länkbeskrivning för att genomgångssidan ska vara tillgänglig. För att göra det använder du fältet "Använd länkbeskrivning" när du pekar ut länken (trots att det står vid fältet att du ska undvika att använda länkbeskrivning behöver du ändå använda detta fält när du länkar externt). Du kan också använda samma fält när du länkar till en intern sida och vill styra vilken beskrivningstext som ska visas på genomgångssidan. Om du inte skriver någon text i fältet kommer ingressen att visas på genomgångssidan.

Vad är ett strukturobjekt?

Strukturobjekt används för att visa upp sidor på flera olika delar av webbplatsen. Man kan säga att du "speglar in" innehåll från originalsidan. Ett strukturobjekt kan bara redigeras från originalsidan men uppdaterar då även ändringarna på struktursidorna.

Fördelar och nackdelar

En fördel med att välja strukturobjekt framför länksida är att användaren stannar kvar i den strukturen där hen redan är. Det kan uppfattas förvirrande, i fallet med länksida, att hamna i en helt annan struktur trots att besökaren klickade på en sida som såg ut att finnas i samma struktur.

Nackdelar med strukturobjekt är att redaktören endast kan skapa fler strukturobjekt under det första objektet, det går inte att skapa till exempel en undersida. Nackdelar med länksida är att redaktören inte kan skapa några andra typer av sidor under en länksida.

På Sitevisions hjälpwebb hittar du mer information och instruktioner för hur du skapar länksidor Länk till annan webbplats. och strukturobjekt Länk till annan webbplats..

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2022-03-17
Publicerad:
2021-12-06