Gå till innehåll

Skapa hemlig sida

Du kan skapa sidor som ska vara hemliga för alla, inklusive redaktörer, tills den ska publiceras.

Så skapar du en hemlig sida

Exemplet här gäller en nyhet, men instruktionen kan användas till vilken sida som helst i innehållsträdet.

 1. Skapa en nyhet i nyhetsarkivet.
 2. Markera nyheten i innehållsträdet, gå till "egenskaper" och välj "behörigheter".
 3. Klicka ur checkboxen "ärv behörigheter", det ska nu bli tomt i rutan "namn".
 4. Klicka på "+lägg" till under namnrutan.
 5. Sök reda på den eller de användare som ska ha behörighet att se sidan, exempelvis du själv. Namnet dyker nu upp i namnrutan. Peka ut den roll som denna användare ska ha, under listan med Roller.
 6. Klicka OK.

Nu kan du redigera på sidan utan att någon annan med behörighet inne i Sitevision kan se innehållet. OBS! Alla med behörighet till redigeringsgränssnittet kan se rubriken på nyheten i innehållsträdet.

Publicera den hemliga sidan

När du ska publicera nyheten behöver du återställa behörigheten på sidan.

 1. Markera nyheten i innehållsträdet, gå tillbaka "egenskaper" och välj "behörigheter"
 2. Ta bort namnet på den eller de personer som finns i namnrutan.
 3. Klicka i checkboxen "ärv behörigheter".
 4. Klicka OK.
 5. Publicera.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2021-12-09
Publicerad:
2021-12-09