Gå till innehåll

Stabila godsvolymer i Uddevalla hamn

Översiktsbild över hamnen

I vårt delårsbokslut för de första fyra månaderna av 2024 landar vårt resultat på fina 1,8 mkr. Vi ser att godsvolymerna har ökat med 11%, jämfört med samma period föregående år. Detta gäller framför allt volymerna över kaj. För perioden uppgår hanterade godsvolymer till stabila 471 tusen ton.

Det har varit bra drag i verksamheten för oss, bättre än förväntat, men samtidigt har vi under perioden sett tuffa svängningar i vissa volymer som inte gått att förutse. Det finns också mycket oro i omvärlden som påverkar oss på olika vis, som krig och handelshinder sprungna ur oron kring Medelhavet och Röda havet. Vi hoppas sommaren fortsätter att ge oss stabila godsvolymer, men också chans till återhämtning” Ulf Stenberg, VD, Uddevalla Hamnterminal

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-14
Publicerad:
2024-06-14