Gå till innehåll

Innerhamnen

Innerhamnen består av Skeppsholmspiren med angränsande område. Skeppsholmspiren fungerar som en pulsåder i Uddevalla hamn. Vår historia började också här i närheten, i inloppet till Uddevalla.

Skeppsholmspiren

På Skeppsholmspiren lastas och lossas bland annat bulkgods, styckegods och olika projektlaster. Flytande kemikalier lossas också här, direkt till cisterner på land. Skeppsholmspiren är ett område som ger oss stora möjligheter att skapa flexibla lösningar för våra kunder. Med tre järnvägsspår, flera spårbundna hamnkranar och mobilkranar kan vi hantera i stort sett alla godsslag här. Vi kan även lasta och lossa direkt från fartyg till järnväg och vice versa.

Lagring

På Skeppsholmspiren finns det stor kapacitet för både inomhus- och utomhuslagring. Här finns ett beredskapsmagasin med 3000 m² lageryta i direkt anslutning till kajen och ytterligare 2 magasin med totalt 10 000 m² lageryta. Det finns också 25 000 m² yta för lagring utomhus på Skeppsholmspiren.

Kajer och kapacitet

Skeppsholmspirens kajplats 49-51 är 175 m lång, med möjlighet att ta emot större fartyg. Den andra delen av kajen, med kajplats 52-53, är 168 m lång. En större investering i kajen har genomförts som har anpassat den för att ta emot flytande tankfartyg. I anslutning till piren finns det cisterner för hantering av flytande bulkgods.

Skeppsholmspiren är även utrustad med ett Roro-läge, anpassat för fartyg och färjor med rak akterramp.

Här opererar vi med fyra spårbundna hamnkranar, en mobil hamnkran och två mobila vikarmskranar. Maximal lyftkapacitet är 40 ton i så kallat singel-lyft och ca 70-75 ton i tandem-lyft.

Järnväg

Skeppsholmspiren är utrustad med fyra järnvägsspår, 3 x 400 m och 1 x 300 m, vilket möjliggör direktlastning/lossning från fartyg till järnväg, och vice versa.

Historia

På 1700-talet var Uddevalla en av rikets största import och exporthamnar. Verksamheten startade längre upp i Bäveån och utökades efterhand med kajer längre västerut. Runt mitten av 1800-talet fylldes marken upp ut till Sjukstugeholmen som senare fick namnet Badö. 1960 flyttade Sannes till Brattåsholmen och byggde sex cisterner, vilka används än idag. 1970 startade första etappen med att bygga det som skulle bli Skeppsholmspiren.

Framtid

Skeppsholmspiren kommer att kvarstå som hamnområde under lång tid framöver. Långsiktiga tomträttsavtal möjliggör vår fortsatta planering för området. Vi ser fram emot att etablera nya kunder och projekt på Skeppsholmspiren.

 

Kajinformation

Namn

Kaj

Längd

Max l.o.a

Vattendjup, kaj

UKC

Max djup MWL

Övrigt

Skeppsholmspiren49340 m (kaj 49-53)-11,20 m0,510,70 m

Vattendjup 11,20 fram till 180 m

145, LOA

Skeppsholmspiren51-53340 m (kaj 49-53)-10,70 m0,510,20 m

Vattendjup 10,70 m mellan 180 m - 320 m

>145 LOA

Skeppsholmspiren53340 m (kaj 49-53)-8,40 m0,57,90 mVattendjup 8,40 m mellan 320 m - 336 m
Ro-RoFL--7,40 m0,56,90 m

Rampens bredd 18 m

Fast ramp, 3 pollare

Skeppsholmspiren

Badö

Badökajen används framförallt till lastning av spannmål från Svenska Foder och Lantmännens anläggningar.

Kajer

Badökajen är totalt 400 m lång.

Framtid

Badökajen ingår i det område som så småningom skall återlämnas till Uddevalla kommun. Här har Uddevalla kommun har planer för att staden ska kunna växa.

 

Kajinformation

Namn

Kaj

Längd

Max l.o.a

Vattendjup, kaj

UKC

Max djup MWL

Övrigt

Badö

30

60 m

-

8,5 m

0,5

8,0 m

-

Badö

30-31

362 m tot. kaj 30-35

180 m

8,5 m

0,5

8,0 m

-

Badö

34-35

362 m tot. kaj 30-35

180 m

7,6 m

0,5

7,10 m

Vattendjup 7,60 m mellan 220 m - 329 m

Skeppsholmspiren

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-22
Publicerad:
2023-03-16