Gå till innehåll

Unikt kraftverk påväg från Uddevalla hamn

Minesto

Igår lastade vi det marina kraftverket Dragon 12 ombord på fartyget Wilson Odra, som senare avgick mot Färöarna.

Havsenergibolaget Minesto är utvecklaren bakom det unika kraftverket. De har under hösten arbetat med montering och systemintegration i Uddevalla hamn, för att färdigställa kraftverket innan avfärden. Uddevallaföretaget Elitkomposit AB har också varit en viktig del i att Dragon 12 blivit verklighet. Under 1,5 år har de arbetat med att färdigställa själva vingen.

Kraftverket drivs av tidvatten och är tänk att fungera som mer förutsägbart komplement till sol och vattenkraft. På Färöarna, I Vestmannasund, finns Minestos tidvattenproduktionsplats. Här finns också goda förutsättningar för att projektet ska lyckas, då både tidvattnet och strömmarna är kraftiga.

Minestos mission är att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet. Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-04
Publicerad:
2023-11-10