Gå till innehåll

Ny rutin för tillträde till Uddevalla hamns hamnområde

Ny rutin för tillträde till hamnområdet

Vi genomför just nu ett byte till ett nytt och modernt passersystem för hamnområdet. I samband med det inför vi också nya rutiner, med syfte att vara en trygg och säker hamn. För att säkerställa att alla som har åtkomst till hamnområdet genom personligt ID-kort är behöriga, och har kunskap om gällande regelverk, har vi valt att låta alla ansöka om tillträde på nytt.

För att ha behov av ett personligt ID-kort skall man normalt ha ärende utanför vår ordinarie arbetstid (06.30 - 16.00). Det kan också finnas andra omständigheter som utgör skäl till behov av personligt ID-kort, detta kommer att utredas individuellt.

För att din ansökan skall godkännas krävs att du uppger din kontaktperson hos oss. Det är också obligatoriskt att gå en kortare webbutbildning. Utbildningen ger dig nödvändiga kunskaper kring de regelverk som gäller inom hamnen. För att kunskaperna ska hållas uppdaterade behöver alla som innehar ett ID-kort till Uddevalla hamn att genomföra utbildningen årligen.

Ansökan görs här på vår webbplats

De nya ID-korten har både namn och foto, för att ytterligare öka säkerheten. ID-korten skall alltid medföras inom området, för att på begäran kunna visas upp. ID-kortet kvitteras ut på vår godsmottagning efter godkänd ansökan och genomförd utbildning. Alla passerkort är även fortsättningsvis personliga.

Vi kommer att föra ett register över de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna jämföra innehavarna av ID-korten med de som genomfört utbildningen. Vi kommer att skicka ut en länk till utbildningen med tillhörande kurskod till de som beviljas ID-kort. Utbildningen tar cirka 20 minuter att genomföra.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-04
Publicerad:
2024-02-06