Gå till innehåll

Västra hamnen

Vårt nyaste hamnområde Västra hamnen är avsett för våra framtida expansionsplaner. Här har vi stora möjligheter för lagring utomhus och en del industrietableringar på plats, som kommer att bli fler under de kommande åren.

Lagring

Totalt finns hela 78 000 m² för lagring utomhus på Fröland. Vårt nybyggda lagertält är anpassat för lagring av bulkgods.

Kajer och kapacitet

I Västra hamnen är kajen 240 m lång och här har vi kapacitet att ta in fartyg med ett djupgående på hela 11 m. Kajen används bland annat för hantering av bulkgods, skogsprodukter, styckegods, tyngdlyft och olika projektlaster. Kajen har även ett Roro-läge anpassat för fartyg och färjor med rak akterramp, och en manifold för tankbåtar till Clariant.

Här opererar vi med två mobila vikarmskranar och en mobil lasttransportör för hantering av bulkgods.

Historia

I början av 1970-talet fanns här ett företag som krossade berg och den 5 juni 1973 inträffade ett stort skred i samband med en sprängsalva. Skredet tog med sig minst 450 000 m³ jord och lera ut till mitten av Byfjorden. Även maskiner och lager som tillhörde krossföretaget följde med i rasmassorna.

1980 startade kommunen bygget av det som då kallades för Frölandshamnen. Den anpassades för malmimport och man påbörjade utvecklingen av området till dagens verksamhet.

Framtid

Västra hamnen har stora tillväxtmöjligheter. Här arbetar vi med att möjliggöra nya ytor för industrietableringar i angränsning till kaj eller hamnområde. En ny infart till området och annan infrastruktur så som el, vatten, fiber och fjärrvärme är i
planeringsskedet. Ett järnvägsreservat till området kommer att säkra eventuella framtida behov.

Med en hög exploateringsgrad och generösa höjder kommer möjligheterna vara många för företag som etablerar sig här, är man med tidigt kommer det finnas goda förutsättningar att påverka. Under de närmaste åren kommer mycket att hända här i Västra hamnen.

 

Kajinformation

Namn

Kaj

Längd

Max l.o.a

Vattendjup, kaj

UKC

Max djup MWL

Övrigt

Fröland

61-63240 m

-

12,00 m

0,5

11,50 m

-

Fröland Ro-Ro (tankfartyg Clariant)

60

81 m

-

7,80 m

0,5

7,30 m

Bredd på ramp 19 m

 

Fast ramp, 3 pollare

Stenkajen

-48 m-

6,30 m

0,5

5,80 m

-

Västra hamnen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-17
Publicerad:
2023-03-16