Gå till innehåll

Lots i Uddevalla hamn

En avisering om behovet av lots till Uddevalla hamn ska göras i samband med fartygsanmälan i MSW Reportal. MSW Reportal nås via Sjöfartsverkets webbplats.

Sedan den 1 januari 2009 är det Transportstyrelsen som föreskriver om lotsplikt och lotsdispens på svenskt vatten. Aktuell information om vilka fartyg som omfattas av lotsplikt hittar du på Sjöfartsverkets webbplats.

Fartyg över LOA 200 m hanteras inte om inte förfrågan ställts till lotsområdeschefen innan beställning av lots. Kontakt skall även etableras med Uddevalla Hamnterminals driftavdelning. Förfrågan skall ske i god tid för att ge lotsarna möjlighet att i god tid planera lotsningen och informera berörda parter om bogserbåtsbehov, och eventuell eskortbogsering vid ankomst och avgång.

Förfrågan ska ge svar på eventuella restriktioner för fartygstypen vilka innehåller vind- och siktrestriktioner samt behov av bogserbåtsassistans. Vid förfrågan skall en specifikation över det tänkta fartyget ges.

Lämplig specifikation och information som ska finnas tillgänglig vid lots är Pilot card, General Arrangement alternativt Pocket Plans för aktuellt fartyg.

  • Max djupgående 11 meter

VTS Marstrand

VHF kanal 16,10

Lots bordar fartyget 1,5 nm söder om Hätteberget fyr (57 51´,05 N 11 26´-3 E) eller 1 nm väster om Skallen fyr. Distans från lotsstation till Uddevalla Hamn är 40 nm. Lots beställs 24 timmar i förväg.

Ytterligare information om lots och aktuella begränsning hittar du på Sjöfartsverkets webbplats.

Dokument

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-13
Publicerad:
2023-03-16