Gå till innehåll

Taxor och villkor

Här hittar du information om Uddevalla Hamnterminals allmänna taxor och avgifter, samt länkar till information om externa aktörers avgifter.

Här finns bland annat information om de hamnavgifter som gäller för samtliga fartyg som anlöper Uddevalla Hamn.

Alla uppdrag i Uddevalla Hamnterminals regi utförs enligt Sveriges Hamnars terminalbestämmelser 1989. Sveriges Hamnars terminalbestämmelser, Lokala ordningsföreskrifter - Hamnordning, samt driftföreskrifter finner ni här i sin helhet.

För information gällande avgifter som tas ut av externa aktörer så som lots, bogserbåtar, båtmän och Sjöfartsverket har vi länkat till aktuella sidor under relaterat information.

Dokument

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-04
Publicerad:
2023-03-16