Gå till innehåll

Trafikledning i Uddevalla hamn

Här presenteras rutinen för trafikledning för Uddevalla Hamnterminals järnvägsinfrastruktur.

Trafikledning för Uddevalla Hamnterminals järnvägsinfrastruktur i Uddevalla, nedan kallat UHTAB, utförs av UHTAB genom följande rutin:

Trafikledningen i UHTAB är bemannad vardagar 06.30 – 16.00.

Vid ankomst till UHTAB:

 • Innan växlingen avgår från Uddevalla C mot UHTAB anläggning,ska lokföraren/tillsyningsmannen ringa trafikledningen i hamnen på tel. 0522-91235 och meddela sin ankomst.
 • Om en tågoperatör redan befinner sig på området, meddelar trafikledningen i hamnen vilket telefonnummer lokföraren/tillsyningsmannen på denna växling kan nås på.
 • Samråd mellan respektive tågoperatör/tillsyningsman måste ske innan ett andra växlingssätt åker in på UHTAB anläggning.
 • När två eller flera tågoperatörer verkar inom UHTAB anläggning ska samråd alltid ske mellan ansvariga tillsyningsmän inför förflyttning av växlingssätt inne på anläggningen.
 • Vid Röda tågets ankomst var 4:e vecka; lokföraren/tillsyningsmannen för röda tåget meddelar enligt instruktionen ovan.

Vid avgång från UHTAB:

 • Vid avgång från UHTAB anläggning ringer tillsyningsmannen återigen till trafikledningen i hamnen för att meddela att tågoperatören har lämnat området.

Trafikledningen hos UHTAB är obemannad vardagar 16.00 – 06.30 samt lördag,söndag och helgdagar 00.00 – 24.00.

 • Vid växlingar mellan 16.00 – 06.30 och lördag, söndag och helgdagar 00.00 – 24.00, då hamnens trafikledning är obemannad, skall respektive tågoperatör/tillsyningsman ta direkt kontakt med varandra och samordna
  växlingsrörelserna om man opererar utanför sina ursprungligt planerade växlingstider.
 • Om tågoperatör/tillsyningsman skulle misslyckas med att få kontakt med den andra tågoperatören/tillsyningsmannen skall läget ”frysas”. D.v.s. inga växlingsrörelser får påbörjas innan man fått kontakt med den andra
  tågoperatören/tillsyningsmannen.
 • Tågoperatören/tillsyningsmannen skall i detta fall ta kontakt med hamnens jourhavande på telefon 0522-91200.
 • Hamnens jourhavande tar då kontakt med den andra tågoperatören/tillsyningsmannen och läget skall förbli ”fryst” till kontakt har etablerats.

Kontaktuppgifter

Alla som har växlingsturer i Uddevalla hamn loggar in via telefon i början av tjänstgöring och loggar ut vid avslutat pass. När ingen är inloggade på Uddevalla Hamnterminals telefonnummer är det kopplat till Hector Rails Operativa arbetsledning i Hallsberg (OC).
Trafikledning

0522–91235

Vardagar 06.30 – 16.00

Jourhavande

0522–91200

 


   
Väte Rail växling

010-171 08 00 (knappval 9)

 

Väte Rail - Operativ avdelning

010-171 08 00 (knappval 0)


Larmnummer Trafiksäkerhetsjour

 

040 - 23 75 25


Arbetsledare, Andreas Brogren

 

0735- 66 96 10

andreas.brogren@vaterail.se

Operativ chef, Anton Eriksson

 

072-735 90 20

anton.eriksson@vaterail.se

Trafiksäkerhetschef, Oscar Magnusson

070 - 0522102

oscar.magnusson@vaterail.se

Kontraktansvarig, Björn Sandberg

072-7359012

bjorn.sandberg@vaterail.se

* Hector Rail växlingstelefonnummer; när ingen är inloggade på Uv Hamn telefonnumret är telefonnumret kopplat till Hector Rails operations center i Hallsberg (OC).
Lokförarchef 1: Nils-Ole Nyquist

076-0290122

nils-ole.nyquist@hectorrail.com

Lokförarchef 2: Christine Thorsen

076-1271966

christine.thorsen@hectorrail.com

Kontraktansvarig: Janne Bergman

070-7245121

janne.bergman@hectorrail.com

Planeringskontakt: Elise Lord

073-042 71 76

elise.lord@hectorrail.com

Trafiksäkerhetschef Björn Nettervik

076-102 16 31

bjorn.nettervik@hectorrail.com

Säkerhetsinspektör Johan Hellström

076-780 44 55

johan.hellstrom@hectorrail.com

Larmtelefon Hector Rail

010-450 74 99

 

Hector Rail Operativ arbetsledning (OC)

010 – 471 70 04

Dygnet runt

Hector Rail växlingstelefonnummer *

010 450 74 05

 


Transformatortransporter vid enskilda tillfällen aviseras till Hector Rail och Väte Rail av UHTAB.

 

Säkerhets jour

070-670 32 50

 

Trafikchef Anders Hedqvist

076-102 76 92

anders.hedqvist@nordiskatag.se

Trafiksäkerhetschef Tobias Andersson

070-670 01 84

 

tobias.andersson@nordiskatag.se

 

För ytterligare kontaktuppgifter hänvisar vi till dokumentet Trafiksäkerhetsinstruktion för Uddevalla Hamnterminal.

Dokument

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-14
Publicerad:
2023-05-25