Gå till innehåll

Avfallskvitto

I Uddevalla hamn sorteras sopor från fartyg enligt IMO:s standarder. Fartyget står för alla extra kostnader som tillkommer vid osorterat avfall.

I Uddevalla hamn måste fartyg separera avfall i enlighet med IMO-standarder.

Vi har kärl för följande:

  1. A-Plaster
  2. B-Matavfall
  3. C+E+F Hushållsavfall, brännbart, driftavfall och oljiga trasor
  4. Metall
  5. Glas

Glas och metall är valfritt, då det inte är ett IMO-krav, men sortering är mycket uppskattat.

Det finns även möjlighet att slänga avfall kategori D - Matolja och avfall i kategori I-E. Kontakta terminalen, via agenten, för att ordna omhändertagande.

Underlåtenhet att följa ovanstående sortering av sopor kommer att resultera i böter. Nedskräpning runt sopstationerna ger också böter. Storleken på böterna kommer att avgöras av den tid som hamnterminalen behöver lägga ner för att åtgärda det aktuella problemet.

Alla fartyg uppmanas att slänga allt skräp som samlats sedan det senaste hamnanlöpet. Alla fartyg är skyldiga att, via agenten och Maritime Single Window, rapportera mängden sopor som ska lämnas samt den sista hamnen där man lämnade sopor. Alla sådana rapporter ska vara sanningsenliga, och en inspektion kan förekomma. Vid avvikelser kan anmälan till Svenska hamnstaten övervägas.

Av säkerhetsskäl är sophanteringen begränsad under tiden som kranar lastar/lossar fartyget. Fråga arbetsledaren om lov. Det är under inga omständigheter tillåtet att gå under kranen när den är i drift.

Beställning av avfallskvitto gör via länken på denna sidan och signering görs digitalt.

Relaterad information

Dokument

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-15
Publicerad:
2023-03-16