Gå till innehåll

Organisation

Uddevalla Hamnterminal AB är ett helägt dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB och ingår i Uddevalla kommunkoncern.

Bolagets verksamhet är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2015 samt bedriver ett systematiskt miljöarbete i internt miljöledningssystem.

I koncernen Uddevalla Hamnterminal AB ingår också det helägda dotterbolaget SwanFalk Shipping AB som bedriver klareringsverksamhet. Koncernen har en integrerad organisation och all personal är anställd i moderbolaget Uddevalla Hamnterminal AB.

Snabba fakta om oss

Gods och fartyg (2022)

Godshantering: 1,416 miljoner ton

Antal fartygsanlöp: 356 st

Ekonomi och personal (2022)

Omsättning: 183 Mkr

Resultat efter finansnetto: 24,022 Mkr

Personal: 94 st årsanställda

Övrig bolagsinformation

Organisationsnummer: 556064-2745

Postgiro 32 96 56 - 3

Bankgiro 986 - 2301

Dokument

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-30
Publicerad:
2023-03-16