Gå till innehåll

Ansökan om tillstånd för större reparationer

För att få lov att utföra större reparationer på fartyg som ligger till kaj i Uddevalla hamn måste fartygets agent ansöka om tillstånd av hamnmyndigheten. Tillståndsansökan skall vara Uddevalla Hamnterminal AB tillhanda minst 24 timmar innan arbetet påbörjas.

I enlighet med lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn (2021-05-31)

§18: Innan ett större reparations-, underhållsarbete eller motsvarande arbete som påverkar den kommersiella hamnverksamheten påbörjas, skall tillstånd inhämtas från hamnmyndigheten.

§19: Innan ett fartyg tillfälligt görs manöverodugligt genom reparation eller motsvarande arbete skall tillstånd inhämtas från hamnmyndigheten.

§21: Rundkörning av propeller vid kaj får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten.

Ansökan görs via länken på denna nedan och signering sker digitalt.

Dokument

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-16
Publicerad:
2023-03-16