Gå till innehåll

Ansökan om tillstånd för skrovrengöring

Innan ett fartyg får genomföra skrovrengöring under vatten i Uddevalla hamn måste fartygets argent ansöka om tillstånd från Hamnmyndigheten. Tillståndsansökan skall vara Uddevalla hamn tillhanda minst 72 timmar innan arbetet påbörjas.

Tillstånd ges i enlighet med lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn (2013-02-20) och i enlighet med beslut om anmälan om rengöring av fartygsskrov under vatten vid uppehåll i Uddevalla hamn. Uddevalla kommun, Miljö och Stadsbyggnad. Besluts nr: D 0364.

Ditt inskickade formulär skickad till Uddevalla Hamnterminal och vidarebefordras Uddevalla kommun, Miljö och Stadsbyggnad.

Tillstånd från Uddevalla Hamnterminal ges under förutsättning att Miljö och
Stadsbyggnad godkänner skrovrengöring med avseende på entreprenör, rengöringsmetod och fartyg.

Om dykning skall ske i anslutning till skrovrengöring krävs en separat ansökan för dyktillstånd, den ansökan görs här.

Formulär för ansökan om skrovrengöring

Datum för när arbetet skall utföras * (obligatorisk)
Datum för när arbetet skall utförasÄr metoden godkänd av Miljö och stadsbyggnadskontoret? * (obligatorisk)
Är metoden godkänd av Miljö och stadsbyggnadskontoret?


Uddevalla Hamnterminal - Ansökan om skrovrengöring

Dokument

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-13
Publicerad:
2023-03-16