Gå till innehåll

Ansökan om tillstånd för dykning

För att gå genomföra dykning vid eller intill kajerna i Uddevalla hamn måste du ansöka om tillstånd från hamnmyndigheten här. Tillståndsansökan skall vara Uddevalla Hamnterminal AB tillhanda minst 24 timmar innan arbetet påbörjas.

I enlighet med lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla ham Öppnas i nytt fönster.n (2021-05-31):

§ 20. Dykning vid eller intill kajer enligt kartbilaga 2 och 3 och undervattensarbeten inom hamnområdet får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten.

Ansökan om dykning sker via länken på denna sidan och signering sker digitalt.

Krav för godkänt tillstånd:

  • VHF kontakt skall upprättas med Uddevalla Hamnterminal AB på kanal 10.
  • VTS Marstrand skall informeras om dykeriarbete och kontakt upprättas på VHF kanal 10.
  • Dykning skall utföras i enlighet med lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla hamn och internationella sjötrafikföreskrifter.
  • Uddevalla Hamnterminal AB och VTS Marstrand skall informeras när dykning påbörjas och avslutas.

Dokument

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-16
Publicerad:
2023-03-16