Gå till innehåll

Webbutbildning för tillträde till Uddevalla hamn

Innan man får tillträde till Uddevalla hamns hamnområde, för att arbeta eller utföra ett uppdrag, måste denna webbutbildning vara genomförd. Varje avsnitt i utbildningen avslutas med ett antal frågor som ska besvaras med ett godkänt resultat.

Inloggningsuppgifter till webbutbildningen får du genom att göra en ansökan om tillträde till Uddevalla hamn.

Instruktioner för webbutbildningen:

  • Logga in med tillhandahållet användarnamn och lösenord.
  • Webbutbildningen består av två filmer med tillhörande frågor. För att få godkänt måste du svara rätt på samtliga frågor som tillhör de båda avsnitten.
  • För att svara på frågorna tittar du på filmen. Klicka sen på knappen där det står ”Starta Frågor”. Svara på frågorna genom att välja ett svarsalternativ.
  • Du kan även köra en testomgång och se om du kan frågorna utan att gå på det riktiga testet. Detta gör du genom att klicka på knappen ”Starta testfrågor”.
  • När alla frågorna är besvarade är du klar med avsnittet och det syns en liten grön bock i övre hörnet på ikonen.
  • Om du skulle svara fel på någon fråga syns ett rött kryss vid ikonen. Du kan då köra om avsnittet igen eller välja att enbart svara på frågorna igen.
  • När frågorna i utbildningen är rätt besvarade så syns detta på skärmen och informationen skickas automatiskt till hamnens databas.
  • Du kan då skriva ut ditt kursintyg eller spara ner det som en PDF.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-12-20
Publicerad:
2023-11-08